Wynagrodzenie

Systemy rozliczeń

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Możliwe jest też rozliczanie godzinowe, lub wariant mieszany – ryczałt obejmujący określoną liczbę godzin, po przekroczeniu których następuje rozliczenie godzinowe. Rozliczenie dokonywane jest w cyklu miesięcznym, na podstawie faktury VAT.

Wynagrodzenie za usługi świadczone klientom indywidualnym ustalane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zależnie od charakteru sprawy są to opłaty ryczałtowe lub obliczane od wartości przedmiotu sprawy. 
 

W przypadku stałej obsługi prawnej najkorzystniejsze jest wynagrodzenie ryczałtowe. Obejmuje ono wszystkie zagadnienia, z którymi przedsiębiorca zwraca się o pomoc. Przy rozliczeniu godzinowym Klienci chcąc zaoszczędzić, próbują rozwiązywać niektóre sprawy samodzielnie, co może skutkować popełnieniem błędu, a także absorbuje czas pracowników.

Andrzej Ugolik Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902