Oferta

Dla Przedsiębiorców

Główna część działalności Kancelarii to stała obsługa prawna przedsiębiorców, bez względu na formę, wielkość i rodzaj prowadzonej działalności. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółki.

Stała obsługa prawna obejmuje rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych z jakimi mają do czynienia Klienci. Wśród wykonywanych czynności można wymienić bieżące konsultacje mailowe i telefoniczne, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, czy sporządzanie informacji i opinii prawnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, administracyjnych czy z zakresu prawa pracy.

Możliwa jest regularna obecność prawnika lub radcy prawnego na dyżurze w siedzibie Klienta. Prowadzimy też postępowania windykacyjne, a wśród nich sądowe postępowania mediacyjne, upominawcze i nakazowe. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno przed sądami jak i w postępowaniach egzekucyjnych - na każdym etapie procesu windykacji. Klienci otrzymują regularne raporty na temat stanu prowadzonych spraw.

Obsługa prowadzona jest bez przerw urlopowych itp. Zapewniamy zastępstwo przez innego radcę prawnego w razie nieobecności właściciela Kancelarii.

Z moich doświadczeń wynika, iż stała obsługa prawna pozwala obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo. Poprawia się ściągalność wierzytelności i zmniejsza liczba sporów sądowych wynikających z niejasnych czy niekorzystnych umów.

Andrzej Ugolik Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902