Aktualności

Rezygnacja członka Zarządu Spółki

15.04.2016
Rezygnacja, co do zasady winna być złożona na ręce członka Zarządu Spółki lub jej prokurenta - tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.
Podstawą prawną rezygnacji członka Zarządu jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepis art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zaś w przypadku spółki akcyjnej - przepis art. 369 § 4. Kodeks spółek handlowych stanowi, iż do rezygnacji stosuje się przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie, nie rozstrzygają jednak, na czyje ręce rezygnację należy złożyć. Kwestia ta budziła rozbieżności - pojawiło się kilka konkurencyjnych koncepcji. Wydaje się, iż wątpliwości zostały usunięte. W wyroku z 31 marca 20916 roku (III CZP 89/15) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów orzekł, iż oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902